Dịch vụ tầm soát ung thư

01

XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NAM GIỚI - GÓI CƠ BẢN

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm chỉ điểm
 • Giá gốc: 1.100.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NAM GIỚI - GÓI CƠ BẢN
02

XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NỮ GIỚI - GÓI CƠ BẢN

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 1.700.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NỮ GIỚI - GÓI CƠ BẢN
03

XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NAM GIỚI - GÓI NÂNG CAO

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm chỉ điểm nâng cao
 • Giá gốc: 2.630.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NAM GIỚI - GÓI NÂNG CAO
04

XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NỮ GIỚI - GÓI NÂNG CAO

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm chỉ điểm nâng cao
 • Giá gốc: 2.900.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM - NỮ GIỚI - GÓI NÂNG CAO

Đăng ký

Tầm soát ung thư

Đăng kí ngay
facebook chat
facebook chat