Dịch vụ tầm soát ung thư

01

Tầm soát toàn diện Nữ - Gói Cơ bản

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm toàn diện
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 5.405.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư toàn diện Nữ - Cơ bản
02

Tầm soát ung thư toàn diện cho Nam

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm toàn diện
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 4.775.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư Toàn diện Nam
03

Tầm soát ung thư toàn diện nữ - Gói VIP

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm toàn diện VIP
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 7.375.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư Toàn diện Nữ - Gói VIP

Đăng ký

Tầm soát ung thư

Đăng kí ngay
facebook chat
facebook chat