Dịch vụ tầm soát ung thư

01

Tầm soát ung thư dạ dày - cơ bản

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 1.800.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát Ung thư Dạ dày - Cơ bản
02

Tầm soát ung thư dạ dày - nâng cao

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm nâng cao
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 2.300.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát Ung thư Dạ dày - Nâng cao
03

Tầm soát Ung thư Đại Tràng - Cơ bản

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 1.900.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát Ung thư Đại tràng - Cơ bản
04

Tầm soát ung thư Đại tràng - Nâng cao

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm nâng cao
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 2.500.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát Ung thư Đại tràng - Nâng cao
05

 

TẦM SOÁT UNG THƯ TIÊU HÓA GÓI VIP

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm nâng cao
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 4.100.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
TẦM SOÁT UNG THƯ TIÊU HÓA GÓI VIP

Đăng ký

Tầm soát ung thư

Đăng kí ngay
facebook chat
facebook chat