Dịch vụ tầm soát ung thư

01

Tầm soát Ung thư tiền liệt tuyến - Gói VIP

  • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
  • Xét nghiệm
  • Chẩn đoán hình ảnh
  • Giá gốc: 1.630.000 VND
  • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát Ung thư Tiền liệt tuyến

Đăng ký

Tầm soát ung thư

Đăng kí ngay
facebook chat
facebook chat