Dịch vụ tầm soát ung thư

01

Tầm soát Ung thư phụ khoa - Gói VIP

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Giá gốc: 3.100.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư phụ khoa
02

Tầm soát Ung Thư Vú

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm chỉ điểm nâng cao
 • Giá gốc gói Cơ bản: 650.000 VND
 • Giá gốc gói Nâng cao: 1.150.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư vú
03

Tầm soát ung thư tử cung

 • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
 • Xét nghiệm chỉ điểm nâng cao
 • Giá gốc gói Cơ bản: 1.120.000 VND
 • Giá gốc gói Nâng cao: 1.520.000 VND
 • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư tử cung

Đăng ký

Tầm soát ung thư

Đăng kí ngay
facebook chat
facebook chat