Dịch vụ tầm soát ung thư

01

TẦM SOÁT UNG THƯ GAN - Cơ bản

  • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
  • Xét nghiệm
  • Chẩn đoán hình ảnh
  • Giá gốc: 1.670.000 VND
  • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư gan - Cơ bản
02

Tầm soát ung thư Gan - Nâng cao

  • Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa
  • Xét nghiệm nâng cao
  • Chẩn đoán hình ảnh
  • Giá gốc: 3.170.000 VND
  • CTKM : Đi nhóm 2 người trở lên: Giảm 10%
Tầm soát ung thư Gan - Nâng cao

Đăng ký

Tầm soát ung thư

Đăng kí ngay
facebook chat
facebook chat